Over EAV

Mijn foto
‘Vlaardingen2025, stad om van te dromen’ is het motto van de Economische Adviesraad, die gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders adviseert. De Economische Adviesraad bestaat uit personen met een hart voor de stad. Zij hebben allemaal verschillende verantwoordelijkheden in de stad of in de regio, netwerken en kennis, die ze met elkaar en anderen delen.

dinsdag 27 maart 2018

Blog: 
“We maken weer een dorpsplein...!” door Drs. Chris Oerlemans MRE MRICS
In de zomer van 2015, midden in mijn termijn als voorzitter van IKV Ondernemend Vlaardingen, hadden wij als bestuursleden van onze ondernemersvereniging regelmatig discussies met andere belanghebbenden in Vlaardingen over operationeel-tactische vraagstukken over het lokale ondernemersklimaat. Hoe blijven onze bedrijven bereikbaar? Hoe zorgen we dat we straks, na de crisis, voldoende gekwalificeerd personeel kunnen vinden? Hoe verzorgd zijn onze bedrijfsterreinen en wat is een logische ruimtelijke ordening van de bedrijvigheid aldaar? Wat vraagt de stad van ons en wat mogen wij van de stad vragen? 

woensdag 13 september 2017

Henk de Bruijn neemt voorzittershamer van Agnes van Ardenne over


Foto v.l.n.r.: Chris Oerlemans, Martijn van der Steen, Bert van Meggelen, Leo Roobol, Mark Janssen, Eric Gudde, Martin van Gogh en Henk de Bruijn (nieuwe voorzitter). In het midden de afscheidnemende voorzitter Agnes van Ardenne-van der Hoeven.

Gisteren heeft Agnes van Ardenne-van der Hoeven haar rol als voorzitter van de EAV neergelegd. Vanaf 1 oktober wordt ze waarnemend burgemeester van Gemeente Westland. De Westlandse volgt hiermee Sjaak van der Tak op die vanaf die datum begint als voorzitter van de tuindersorganisatie LTO Glaskracht Nederland. Henk de Bruijn, Manager Sociale Infrastructuur bij Havenbedrijf Rotterdam, neemt haar voorzitterschap over. Agnes vervulde deze rol sinds de oprichting van de Adviesraad in 2013.

dinsdag 30 mei 2017

Blog: Sturen door loslaten: nieuwe strategie voor het Unilever-terrein - Prof. dr. Martijn van der SteenNa mijn eindexamen op Scholengemeenschap Spieringshoek in 1995 volgde een lange vakantie. De vakantie bleek langer dan mijn portemonnee diep was en dus zocht ik een vakantiebaantje. Zo kwam ik terecht in de keuken van het bedrijfsrestaurant van Unilever. Ik mocht de pannen en het keukengerei van de koks afwassen. Dat waren hele grote pannen, want er werd voor heel veel mensen gekookt.

maandag 28 november 2016

Blog: Kaas en een regendans in Vlaardingen - Martin van Gogh


Foto: FreeImages.com

“ ...eindelijk schrijf ik je weer, omdat er grote dingen staan te gebeuren en wel door toedoen van mijnheer van Schoonbeke…”. Zo begint Willem Elsschot in 1933 zijn novelle ‘Kaas’ waar hoofdpersoon Frans Laarmans zich als eenvoudige klerk wil meten met de snobistische notabelen. Frans richt zijn eigen bedrijf op en gaat Edammer kaas verkopen in België. Echter, aan verkopen komt hij niet toe, omdat hij het veel leuker vindt om zijn kantoor in te richten, briefpapier te ontwerpen, een naam voor zijn bedrijf te bedenken en een schrijfmachine uit te zoeken. Uiteindelijk liggen de magazijnen vol met kazen, vergeet hij dat hij moet verkopen en gaat het bedrijfje van Frans failliet.

woensdag 12 oktober 2016

Blog: Minder vanzelfsprekende wegen bewandelen is hard nodig - Mark Janssen


Foto: Ron van Rossum

Naast zorgverlener voor de burgers in de regio, is Franciscus Gasthuis & Vlietland een grote werkgever. Niet alleen ben ik erg trots op de dagelijkse medische en verpleegkundige zorg die wij verlenen, maar ook op al onze enthousiaste en betrokken medewerkers. Zo bieden wij werk aan 4.300 mensen. Een heel groot aantal als je daar even bij stil staat. Dat voelt direct als een grote verantwoordelijkheid. Immers, het werk betekent veel voor iedereen én zorgt thuis voor brood op de plank. Veel van onze medewerkers zijn hoofdkostwinner.

woensdag 14 september 2016

Prof. Dr. Martijn van der Steen toegetreden tot economische denktank Vlaardingen


Nieuw lid voor Economische Adviesraad Vlaardingen

Prof. Dr. Martijn van der Steen, co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag, maakt sinds kort deel uit van de Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV). Hiermee is hij het tiende lid van de ‘denktank’ van de Gemeente Vlaardingen die gevraagd en ongevraagd economische adviezen verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen. EAV-voorzitter Agnes van Ardenne is blij met de toetreding van Van der Steen: "Een jong iemand met een hart voor de stad en de regio, die vanuit zijn wetenschappelijke kennis over besturen en economie veel kan toevoegen.”

vrijdag 3 juni 2016

Blog: Een succesvolle stad is een magnetische stad - Bert van Meggelen

Wegen naar een toekomst                                                                                                                         Foto: Ron van Rossum


Een succesvolle stad is een magnetische stad. Een stad met het vermogen tot aantrekking. Tot het aantrekken van nieuwe bewoners, van kapitaal en investeerders, van ondernemers en ondernemingen, van bezoekers en van winkelend publiek.  Zij heeft het vermogen een deel van de creatieve klasse te incorporeren, hoger opgeleiden naar haar stad te verleiden als hun woon- en werkplaats. Zij heeft het vermogen dit alles ook vast te houden.Blogarchief